logó BGSZC Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma Dohány utca 65.
 

NTP-SZTG-15-0044 beszámoló

Komplex tehetséggondozó programu egy alkotó pedagógiai műhely keretei között.

Szakmai beszámoló

Szakmai beszámoló az NTP-SZTG-15-0044 kódszámú pályázati program megvalósításáról


Komplex tehetséggondozó programunkban egy alkotó pedagógiai műhely keretei között a specifikus tantárgyi képesség, kreatív és produktív gondolkodás, vezetői képességek területén feltűnő teljesítményt mutató 13-14. évfolyamos pénzügyi-számviteli ügyintéző, illetve vállalkozási és bérügyintéző érettségit követő képzésben részt vevő tehetségígéret tanulóink tehetséggondozást tűztük célul.

Programunk 120 órás időkeretben valósult meg. Tehetségdiagnosztikával indult és hatásvizsgálattal fejeződött be. A szakmai tematikát 6 modulra bontva, 6x15 óra/modul időkeretben iskolánk szaktanárai fejlesztették és vezették.

Az alkotópedagógiai műhelyünk 2015/2016. tanévi résztvevői körének kialakításakor fontos szempontnak tekintettük valamennyi olyan jó képességű diákunk bevonását, akiknek jelen programunk a legtöbb fejlődést hozhatná. Így a tehetségazonosítást széles körben, egy előválogatással indítottuk. A célcsoportban folytatott csoportos motivációs beszélgetések és osztályfőnökök, szaktanárok véleménye alapján 38 főt válogattuk be, majd a tehetséggondozó program első foglalkozásán az előválogatott csoportban tehetségdiagnosztikai módszerekkel feltérképeztük a tanulók érdeklődésének irányát és motivációik mélységét. Az egyéni érdeklődés mintázatainak megismerése és a mintázatok értelmezését segítő motivációs beszélgetéseket követően tehetségszakértőnk 22 fő (20 fő vállalt indikátorszám és 2 fő tartalék) olyan tehetségígéretet válogatott be, akik specifikus tantárgyi képesség, kreatív és produktív gondolkodás, vezetői képességek területén feltűnő teljesítményt mutattak.

A beválogatást követően, a 22 fős csoportban a diákok tanulási orientációjának és tanulási stílusának megismerésére irányuló tehetségdiagnosztikai vizsgálatokra került sor. A vizsgálat eredményei jelentősen gazdagították a beválogatott diákok tehetségéréről kialakított képünket és az így nyert információkat jól tudtuk hasznosítani a tehetségprogramban alkalmazott tanítási-tanulási folyamatok és módszerek testreszabásában, az egyéni tanulási utak kialakításában.

A tehetségazonosítás és tehetségdiagnosztikai foglalkozásokat követően megkezdődött a haladó szintű szakmai ismertekkel történő gazdagítás és fejlesztés. A foglalkozásokat heti rendszerességgel: heti egy alkalommal, 3 tanóra/alkalom időtartamban szerveztük. A tematikát modulárisan építettük fel és mindvégig törekedtünk arra, hogy a gazdagító és mélyítő témakörök feldolgozásával a tehetségígéret diákjainkat a tananyagot meghaladó mélyebb ismeretekhez jutassuk; hozzájáruljunk a diákok szakmai látókörének szélesítéséhez; jobb munkaerő-piaci érvényesülésükhöz. Ilyen módon a kognitív ismeretek bővítése és mélyítése mellett hangsúlyosan figyeltünk az együttműködési és szociális készségek fejlesztésére, a személyiségfejlesztésére is.

A projekt vezérfonala egy projektmenedzsment témájú esettanulmány elkészítése volt, amely kisebb munkák sorozatát vonultatta fel. Ezek megvalósításában megjelent az egyéni munka, a kooperatív technikákat bevonó csoportmunka, az együttműködés.

A tehetségígéretek szakmai fejlődését a külső- és belső előadások; a vállalatlátogatás (könyvelő cégnél tett látogatás és a győri Audi cégnél megvalósított 1 napos program) és a diákok interaktív előadásai tették teljessé. Diákjaink további 2 alkalommal részt vehetek külső szakértők elméleti és szakmai módszertani bemutatóin, ezek mind-mind elősegítették az iskolarendszerű képzésben elsajátított ismeretek olyan mértékű mélyítését, amely a tehetséggondozó program nélkül nem valósulhatott volna meg.

A tehetséggondozó program kiegészítő tevékenysége egy fejlett, multinacionális környezetben tevékenykedő vállalkozás meglátogatására irányul. A vállalat kiválasztása során törekedtünk arra, hogy olyan tevékenységet folytató céget jelöljünk ki, amely komplex, multidiszciplináris tevékenységet folytat. Így esett választásunk a győri Audi Hungaria Motor Kft.-re. A vállalatlátogatás fő irányvonala elsősorban pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés két moduljának, a Projektfinanszírozásnak és a Projektfolyamatok követésének tananyagához kapcsolódik, ugyanakkor túlmutat a kerettantervben meghatározott ismereteken. A vállalkozás által folytatott projektmenedzsment tevékenység nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő, így a tehetséggondozó programban résztvevő tanulók számára egy nagyon fontos tapasztalat lehet a képzés korábbi szakaszaiban megszerzett ismeretek gyakorlati implementálhatóságának megtekintése.

A tehetségprogram befejezését követően hatásvizsgálatot végeztünk, amely rávilágított a tehetségprogramunk hatékonyságára. Az eredményeket, tapasztalatokat felhasználjuk további programjaink tervezésében és megvalósításában.

A tehetséggondozó projektünk keretében megerősítettük Alkotópedagógiai Tehetségműhelyünk működését. Létrehoztuk a Tehetségműhely oldalát és létrejött a Tehetséggondozó program tananyagai számára egy Moodle keretrendszer hátterű eLearning felület telepítése is. Mindez elősegíti, hogy diákjaink keressék egyéni tanulási útjaikat és folyamatosan keressék azokat az ismeretelsajátítási módszereket, amelyek leginkább megfelelnek egyéni információfeldolgozási jellemzőikhez.

A programban résztvevő tehetségígéreteink 2016.06.13-án szervezett Projektzárón interaktív szakmai bemutató keretében ismertették a projekt eredményeit az iskola érdeklődő diákjainak. A Projektzáró alkalmával az érdeklődő 13. évfolyamos diákok és az alkotó Műhely tehetségígéret diákjai között élénk párbeszéd alakult ki. Azt tapasztaltuk, hogy a hallgatóság nagy odafigyeléssel követte az előadásokat, a kialakult párbeszéd tükrözte a tehetségprogramban részt vett diákjaink szakmai elkötelezettségét és azt fejlődést, amit a program tematikáinak feldolgozása eredményezett. Prezentációk várhatóan növelik a hallgatóság motivációját. Követendő példát mutatnak a 13. évf. diákjaink számára.
Budapest, 2016.06.30.

Fülöp Márta Marianna
tehetségfejlesztési szakértő
NTP-SZTG-15-0044 projekt programfelelőse

Szerző: Webmester

Közzétéve: 2016-07-30 10:57:34

A projekt további képei

A projekt további képei

Szerző: Webmester

Közzétéve: 2016-07-30 10:55:31

Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.