logó BGSZC Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma Dohány utca 65.
 

NTP-SZTG-16-033 projekt


Szakmai beszámoló NTP-SZTG-16-0033

Szakmai beszámoló „A pénzügyi szakképzés tehetségígéreteinek komplex tehetséggondozása a Dohány utcában” NTP-SZTG-16-0033 kódszámú pályázati program megvalósításáról

Komplex tehetséggondozó programunkban egy alkotó pedagógiai műhely keretei között a specifikus tantárgyi képesség, kreatív és produktív gondolkodás, vezetői képességek területén feltűnő teljesítményt mutató 13-14. évfolyamos pénzügyi-számviteli ügyintéző, illetve vállalkozási és bérügyintéző érettségit követő képzésben részt vevő tehetségígéret tanulóink tehetséggondozást tűztük célul.

Programunk 120 órás időkeretben valósult meg. Tehetségdiagnosztikával indult és hatásvizsgálattal fejeződött be. A szakmai tematikát 6 modulra bontva, 6x15 óra/modul időkeretben iskolánk szaktanárai fejlesztették és vezették. Az alkotópedagógiai műhelyünk 2016/2017. tanévi résztvevői körének kialakításakor fontos szempontnak tekintettük valamennyi olyan jó képességű diákunk bevonását, akiknek jelen programunk a legtöbb fejlődést hozhatná. Így a tehetségazonosítást széles körben, egy előválogatással indítottuk. A célcsoportban folytatott csoportos motivációs beszélgetések és osztályfőnökök, szaktanárok véleménye alapján 35 főt válogattuk be, majd a tehetséggondozó program első foglalkozásán az előválogatott csoportban tehetségdiagnosztikai módszerekkel feltérképeztük a tanulók érdeklődésének irányát és motivációik mélységét. Az egyéni érdeklődés mintázatainak megismerése és a mintázatok értelmezését segítő motivációs beszélgetéseket követően tehetségszakértőnk 20 fő olyan tehetségígéretet válogatott be, akik specifikus tantárgyi képesség, kreatív és produktív gondolkodás, vezetői képességek területén feltűnő teljesítményt mutattak.

A beválogatást követően, a 20 fős csoportban a diákok tanulási orientációjának és kreativitásuk megismerésére irányuló tehetségdiagnosztikai vizsgálatokra került sor. A vizsgálat eredményei jelentősen gazdagították a beválogatott diákok tehetségéréről kialakított képünket és az így nyert információkat jól tudtuk hasznosítani a tehetségprogramban alkalmazott tanítási-tanulási folyamatok és módszerek testreszabásában, az egyéni tanulási utak kialakításában.

A tehetségazonosítás és tehetségdiagnosztikai foglalkozásokat követően megkezdődött a haladó szintű szakmai ismertekkel történő gazdagítás és fejlesztés. A foglalkozásokat 3 tanóra/alkalom időtartamban szerveztük. A tematikát modulárisan építettük fel és mindvégig törekedtünk arra, hogy a gazdagító és mélyítő témakörök feldolgozásával a tehetségígéret diákjainkat a tananyagot meghaladó mélyebb ismeretekhez juttassuk; hozzájáruljunk a diákok szakmai látókörének szélesítéséhez; jobb munkaerő-piaci érvényesülésükhöz. Ilyen módon a kognitív ismeretek bővítése és mélyítése mellett hangsúlyosan figyeltünk az együttműködés és a szociális készségek fejlesztésére, a személyiségfejlesztésére is.

A projekt vezérfonala egy projektmenedzsment témájú esettanulmány elkészítése volt, amely kisebb munkák sorozatát vonultatta fel. Ezek megvalósításában megjelent az egyéni munka, a kooperatív technikákat bevonó csoportmunka, az együttműködés.

A tehetségígéretek szakmai fejlődését a külső- és belső előadások; a győri Audi meglátogatása és a diákok interaktív előadásai tették teljessé. Diákjaink további 2 alkalommal részt vehetek külső szakértők elméleti és szakmai módszertani bemutatóin, ezek mind-mind elősegítették az iskolarendszerű képzésben elsajátított ismeretek olyan mértékű mélyítését, amely a tehetséggondozó program nélkül nem valósulhatott volna meg. A tehetséggondozó program kiegészítő tevékenysége egy fejlett, multinacionális környezetben tevékenykedő vállalkozás meglátogatására irányul. A vállalat kiválasztása során törekedtünk arra, hogy olyan tevékenységet folytató céget jelöljünk ki, amely komplex, multidiszciplináris tevékenységet folytat. Így esett választásunk a győri Audi Hungaria Motor Kft.-re. A vállalatlátogatás fő irányvonala elsősorban pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés két moduljának, a Projektfinanszírozásnak és a Projektfolyamatok követésének tananyagához kapcsolódik, ugyanakkor túlmutat a kerettantervben meghatározott ismereteken. A vállalkozás által folytatott projektmenedzsment tevékenység nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő, így a tehetséggondozó programban résztvevő tanulók számára egy nagyon fontos tapasztalat lehet a képzés korábbi szakaszaiban megszerzett ismeretek gyakorlati implementálhatóságának megtekintése.

A tehetségprogram befejezését követően hatásvizsgálatot végeztünk, amely rávilágított a tehetségprogramunk hatékonyságára. Az eredményeket, tapasztalatokat felhasználjuk további programjaink tervezésében és megvalósításában.

A tehetséggondozó projektünk keretében megerősítettük Alkotópedagógiai Tehetségműhelyünk működését. Újabb modulok fejlesztésével bővítettük Tehetségműhely weboldalát és Moodle keretrendszer hátterű e-Learning felületünket is. Mindez elősegíti, hogy diákjaink keressék egyéni tanulási útjaikat és folyamatosan keressék azokat az ismeretelsajátítási módszereket, amelyek leginkább megfelelnek egyéni információfeldolgozási jellemzőikhez.

A programban résztvevő tehetségígéreteink 2017.06.06-án szervezett Projektzárón interaktív szakmai bemutató keretében ismertették a projekt eredményeit az iskola érdeklődő diákjainak. A Projektzáró alkalmával az érdeklődő 13. évfolyamos diákok és az alkotó Műhely tehetségígéret diákjai között élénk párbeszéd alakult ki. Azt tapasztaltuk, hogy a hallgatóság nagy odafigyeléssel követték az előadásokat, a kialakult párbeszéd tükrözte a tehetségprogramban részt vett diákjaink szakmai elkötelezettségét és azt fejlődést, amit a program tematikáinak feldolgozása eredményezett. Prezentációik várhatóan növelik a hallgatóság motivációját. Követendő példát mutatnak a 13. évf. diákjaink számára.

A programban programvezetőként részt vevő pedagógusok 2017.06.27-én egy tájékoztató nap jellegű program keretében érdeklődő pedagógusoknak bemutatták a programban vállalt feladataikat, az elért eredményeket és megosztották tapasztalataikat. A tájékoztató- és szakmai tapasztalatmegosztó program teret adott a közös szakmai gondolkodásra.

Jelen 120 órás tehetséggondozó programunk a 2015/2016-os tanévben az NTP-SZTG-15-0044 projektben történt kidolgozását és megvalósítását követően a 2016/2017-es tanévben az NTP-SZTG-16-0033 projektben ismét sikeresen valósult meg. A program zárását követően a következő tanév elején tervezzük a program jó gyakorlatként történő benyújtását.

Budapest, 2017.06.30.

Fülöp Márta Marianna
tehetségfejlesztési szakértő
NTP-SZTG-16-0033 pályázat programfelelőse

Szerző: Fülöp Márta

Közzétéve: 2017-07-20 20:25:45

Szakmai tapasztalatok megosztása - projekt szakmai zárása

BGSZC Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma NTP-SZTG-16-0033 pályázat
Szakmai tapasztalatok megosztása (450 KB)

Szerző: Fülöp Márta

Közzétéve: 2017-07-20 20:00:56

Projektbemutató - Projekt szakmai zárása program

BGSZC Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma NTP-SZTG-16-0033 pályázat
Meghívó - Projektbemutató (400 KB)

Szerző: Fülöp Márta

Közzétéve: 2017-07-20 10:49:57

NTP-SZTG-16-033 pályázat

Pénzügyi szakképzés tehetség ígéreteinek gondozása pályázatunk 2016-ban támogatást nyert.

Szerző: Fülöp Márta

Közzétéve: 2016-09-13 17:03:24

Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.