logó BGSZC Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma Dohány utca 65.
 

NTP-KNI-18-0145 projektbeszámoló


Projektbeszámoló NTP-KNI-18-0145

Logo

Szakmai beszámoló „Problémamegoldás és gondolkodásfejlesztés legorobotok programozásával” c. NTP-KNI-18-0145 kódszámú pályázati program megvalósításáról

Komplex tehetséggondozó programunkban egy alkotó pedagógiai műhely keretei között a specifikus tantárgyi képesség, kreatív és produktív gondolkodás, vezetői képességek területén feltűnő teljesítményt mutató 13-14. évfolyamos gazdasági informatikus, valamint logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, érettségit követő képzésben részt vevő tehetségígéret tanulóink tehetséggondozását tűztük ki célul.

A pályázat fő program és kiegészítő programelem tevékenységei mind-mind elősegítették az iskolarendszerű képzésben elsajátított ismeretek olyan mértékű mélyítését és szintetizálását, amely a tehetséggondozó program nélkül nem valósulhatott volna meg. A kognitív ismeretek bővítése, a diákok szakmai látókörének szélesítése és mélyítése mellett hangsúlyosan figyeltünk az együttműködési és szociális készségek fejlesztésére, a személyiségfejlesztésére is. Ilyen módon programunk hozzájárul tehetségígéreteinknek jövőbeni jobb munkaerő-piaci érvényesüléséhez.

Programunk fő programja 75 órás időkeretben valósult meg. A robotika vezérfonalra fűzött szakmai tematikát iskolánk szaktanárai fejlesztették és vezették.

Programunk tehetségdiagnosztikával indult és hatásvizsgálattal fejeződött be. A résztvevők körének kialakításakor fontos szempontnak tekintettük valamennyi olyan jó képességű diákunk bevonását, akiknek jelen programunk a legtöbb fejlődést hozhatná. A tehetségazonosítást így széles körben végeztük, és egy előválogatással indítottuk. Első körben tanulási motivációt feltáró csoportos beszélgetések, valamint osztályfőnökök, szaktanárok véleménye alapján 30 főt válogattuk be, majd ebben az előválogatott csoportban tehetségdiagnosztikai módszerekkel megvizsgáltuk a tanulók érdeklődésének mintázatát. Az egyéni érdeklődés mintázatainak megismerése és a mintázatok értelmezését segítő motivációs beszélgetéseket tehetségszakértőnk 20 fő olyan tehetségígéretet válogatott be, akik specifikus tantárgyi képesség, kreatív és produktív gondolkodás, vezetői képességek területén feltűnő teljesítményt mutattak.

A beválogatott csoportban a tehetségdiagnosztika részeként feltérképeztük a kreatív attitűdöt és vizsgáltuk a diákok tanulási orientációját. A kapott eredmények jelentősen gazdagították a beválogatott diákok tehetségéréről kialakított képünket és az így nyert információkat jól tudtuk hasznosítani a tehetségprogramban alkalmazott tanítási-tanulási folyamatok és módszerek testreszabásában, az egyéni tanulási utak kialakításában.

A tehetségazonosítás és tehetségdiagnosztikai foglalkozásokat követően megkezdődött a haladó szintű szakmai ismertekkel történő gazdagítás és fejlesztés. A tematikát modulárisan építettük fel. A heti rendszerességgel 3 tanóra/hét tartott alkotópedagógiai foglalkozások keretében (fő program) a diákok megismerkedtek a legorobotok programozásának alapjaival, a kiegészítő programként 2019.04.29-30-án szervezett nyíregyházi 2 napos tanulmányi úton pedig rálátást nyertek a robotoknak a gazdasági- és logisztikai területeken való alkalmazhatóságukra is.

További kiegészítő tevékenységként 2 alkalommal 2019.04.08-án és 2019.04.10-én projektbemutatókat tartottunk; 2019.05.14-én rövidfilmet készítettünk tehetséggondozó projektünkről, amelyet a záróprogramon vetítettünk le.

A tehetségprogram befejezését követően hatásvizsgálatot végeztünk. Szakirodalmi mérőeszköz alkalmazásával elkészítettük a diákok egyéni motivációs profilját és a kapott eredményeket összevetettük a beválogatáskor felvett vizsgálatok eredményeivel, így rálátást nyertünk a diákok fejlődésére, motivációikban és attitűdjükben bekövetkezett változásokra.

A hatásvizsgálat eredményeit, a diákok és programvezető tanárok tapasztalatait felhasználjuk további programjaink tervezésében és megvalósításában. A programban résztvevő tehetségígéreteink 2019.05.28-án szervezett Projektzárón interaktív szakmai bemutató keretében ismertették a projekt eredményeit az iskola érdeklődő diákjainak. A Projektzáró alkalmával az érdeklődő 13. évfolyamos diákok és az alkotó Műhely tehetségígéret diákjai között élénk párbeszéd alakult ki. Azt tapasztaltuk, hogy a hallgatóság nagy odafigyeléssel követte a bemutatókat, a kialakult párbeszéd tükrözte a tehetségprogramban részt vett diákjaink szakmai elkötelezettségét és azt fejlődést, amit a program tematikáinak feldolgozása eredményezett. Prezentációik várhatóan növelik a hallgatóság motivációját. Követendő példát mutatnak a 13. évf. diákjaink számára.

2019.06.28-án a programvezetők tájékoztatást tartottak a tehetségprogram megvalósításáról az érdeklődő pedagógusoknak és szakembereknek. A program keretében bemutatták a tehetségprogram tematikáját, az alkalmazott módszereket és az elért eredményeket. Bemutatták a diákok által létrehozott tárgyiasult alkotást, a Moodle keretrendszerben létrehozott kurzust, foglalkozás-sorozatot. Budapest, 2019.06.30.

Fülöp Márta Marianna NTP-KNI-18-0145 pályázat programfelelőse

Szerző: Fülöp Márta

Közzétéve: 2019-07-30 08:34:26

NTP-KNI-18-0145 projektbeszámoló

NTP-KNI-18-0145 projektbeszámoló részletesen...
Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.