Programkövetelmény szerinti képzések

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

Kulturális rendezvény szervezője

Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző

Szállítmányozó

Általános információ

• a tanórák délutánonként vagy szombaton kerülnek megtartásra
• ingyenes felnőttképzési jogviszonyba kerül a tanuló
• egyes korábbi tanulmányok beszámíthatóak a képzésbe, így csökkenthető az óraszám
• a felnőttképzési jogviszonyban töltött évek nem csökkentik a felsőoktatásban ingyenesen igénybe vehető félévek számát
• az intenzív képzés keretében már 8 hónap alatt elérhetővé válik a szakképesítés megszerzése

képzés ideje

rövid ciklusú

cím

1074 Budapest, Dohány utca 65.

Email

belvarosikepzo@bgszc.hu

Telefon

061 413-2770

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

A vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkező szakember önállóan és teljes körűen végzi egy vállalkozás számvitellel összefüggő feladatait.
A gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel összeállítja egy vállalkozás számviteli politikáját
és a kapcsolódó szabályzatokat.
Kialakítja az analitikus nyilvántartásokat és folyamatosan vezeti azokat, továbbá rendszeresen
egyezteti és ellenőrzi egyezőségüket a főkönyvi könyveléshez.
Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások segítségével a hatályos jogszabályoknak megfelelően kontíroz, könyvel és adóbevallásokat készít. Összeállítja egy vállalkozás beszámolóját. Elvégzi a gazdálkodó szervezet adófizetési kötelezettségeihez kapcsolódó
elektronikus ügyintézési feladatokat. Értelmezi, kezeli és feldolgozza a vállalkozásoknál keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket.
Kapcsolatot tart – szükség esetén – a hatóságokkal, ismeri az alapvető eljárási szabályokat.
Érti a különböző ellenőrzési folyamatok célját és lényegét és ezek lebonyolításához segítséget
nyújt.
Követi és nyitott a technikai-gazdasági fejlődésre, képes a vállalati folyamatok értelmezésére
és számviteli leképezésére.
Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság
normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére.

Kulturális rendezvény szervezője

A kulturális rendezvények szervezője a következő tevékenységeket látja el:
Ismeri az adott település, település-rész, régió kulturális és társadalmi adottságait, intézményrendszerét és helyi közösségeit.
Kulturális rendezvényeket tervez.
Közművelődési projekteket valósít meg.
Igényfelmérést készít, célcsoportot határoz meg és részt vesz a rendezvény marketingstratégiájának kialakításában.
Elkészíti a rendezvény költségtervét, segíti a forrásteremtést.
Biztosítja a rendezvény tartalmi, személyi és technikai feltételeit.
Lebonyolítási forgatókönyvet készít.
Kapcsolatot tart a rendezvények résztvevőivel, szóban és írásban kommunikál, infokommunikációs eszközöket használ.
Az érintettek bevonásával lezárja a rendezvényhez tartozó feladatokat, beszámolókat, elszámolásokat készít, értékel.
A szervezet és a rendezvény protokollja szerint irattározási és adminisztratív feladatokat
lát el.
Értékeli a rendezvényt és a rendezvényszervezés folyamatát, utókövetési és monitorozási
tevékenységet végez.

Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző

A munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző több területen lát el humánerőforráshoz kapcsolódó feladatokat.
HR feladatok:
Az emberi erőforrással való gazdálkodás.
Kapcsolatot tart a munkavállalók, munkáltató, érdekképviseletek között.
Ellátja az adatvédelemmel kapcsolatos feladatokat.
Tájékoztatja a munkavállalót az érvényesíthető kedvezményekről, pótszabadságról, nyilatkoztatja a kedvezmények igénybevételéről.
A Munka Törvénykönyve által meghatározott nyilvántartáshoz szükséges adatokat összegyűjti és adatokat továbbít feldolgozás céljából.
Munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezi, iratkezelést végez.
Bérszámfejtéssel kapcsolatos feladatok:
A HR által megadott adatok alapján, ellátja a havi bérszámfejtési feladatokat, eleget tesz a
jogszabály által előírt bejelentési, bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek.
Társadalombiztosítással kapcsolatos feladatok:
Tájékoztatja az érintetteket
• a pénzbeli ellátásokra való jogosultsági feltételekről, igénylés módjáról,
• a családtámogatási ellátásokra való jogosultságról, igénylés módjáról,
• nyugdíjrendszer keretében igénybevehető ellátásokra jogosító feltételekről, igénybevételéről

Szállítmányozó

A szállítmányozó az áruk vasúti, közúti, légi, folyami és tengeri árutovábbítását nyilvántartja,
koordinálja, szervezi és lebonyolítja, nyomon követi az áru útját. Munkája során biztosításokat
köt a szállítmányra, tájékozódik az áru különleges kezelési igényéről, biztosítja az árutovábbításhoz szükséges különleges eszközöket, utasítja az árutovábbításban résztvevőket. A megrendelőt
és a fuvarozót folyamatosan tájékoztatja, elvégzi az ügyviteli adminisztrációs feladatokat és a
hivatalos levelezést. Külföldi megbízója számára idegen nyelvű, elsősorban angol vagy német
nyelven tájékoztatást ad, panaszt kezel, árajánlatot készít és röviden összefoglalja az áru státuszát. Folyamatosan figyelmemmel kíséri a jogszabályi környezetet, naprakészen ismeri a fuvarjogi szabályokat. Törekszik a megbízója számára a lehető legjobb fuvarozási eszköz és útvonal
megválasztására, figyelemmel kíséri a fuvarbörzéket. A szállítmányozó elkészíti megbízója számára a szállítmányozói árajánlatot, erről tájékoztatja a megrendelőt.