Iskola története

A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Belvárosi Technikum a szakképzés és felnőttképzés területén 15 éves múlttal rendelkező piacvezető iskola. Jogelődje, a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ (BETISZK) volt. A Dohány utcai képzőhelyen modern számítástechnikai eszközökkel felszerelt oktatótermekben 2008. szeptemberétől indult szakmai oktatás. 2016. szeptemberétől a szakképzési centrum részeként, mint a BGSZC Belvárosi Szakgimnáziuma, majd 2020/21-es tanévtől,  BGSZC Belvárosi Technikum néven működik az iskola.

A modern épület adottsága jó elhelyezkedéssel, megközelíthetőséggel is párosul. Az iskola képzési struktúrája mindig igazodott a gazdasági igényekhez, azáltal, hogy piacképes szakmákra készít fel. Az oktatói közösség arra törekszik, hogy a nálunk tanulóknak gyakorlatias, versenyképes, naprakész ismereteket adjon át.

A központi képzőhelyen a korábbi években is kizárólag szakmai képzés folyt közgazdaság, ügyvitel és kereskedelem-marketing szakmacsoportokban. Az iskolában érettségizett fiatal felnőtteknek, vagy a felnőttoktatásban, felnőttképzésben az új szakmát tanulni vágyó munkavállalóknak iskolarendszerű képzésben folyik az oktatás.

A megújuló szakképzési stratégia célja, hogy a magyar fiatalok olyan készségek és kompetenciák birtokában kerüljenek ki az iskolarendszerből, amelyek segítségével megállják a helyüket a negyedik ipari forradalomban átalakuló munkakörökben is. Ennek a stratégiának megfelelően az iskola képzési struktúrája az eredeti szándékot vitte tovább, jelenleg is fő feladata a munkaerőpiac elvárásainak megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkavállalók szakmai felkészítése, gazdálkodás és menedzsment, közlekedés és szállítmányozás (logisztika) és kereskedelem ágazatokban.

A Szakképzés 4.0 stratégiára épülő megújult jogszabályi háttér,  a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.) rendelkezéseinek következtében a magyar szakképzés jelentősen átalakult. Ezen stratégiának és jogszabályi változásoknak megfelelően nemcsak az iskolatípusok nevei (szakgimnázium helyett technikum, szakközépiskola helyett szakképző iskola), hanem a teljes képzési rendszer átalakult. Az OKJ-t felváltotta a Szakmajegyzék. A technikumok fontos szerepet kaptak az iskolarendszerben az ágazati alapoktatás, valamint a szakirányú oktatás kizárólagos megszervezésére. A szakmai oktatás mellett a tanulni vágyóknak lehetősége van arra, hogy részt vegyenek a felnőttképzésben ingyenesen igénybe vehető programkövetelmény szerinti képzéseken is.

Iskolánkban diákjainknak lehetősége nyílik a szakmai végzettség megszerzésére, a tudásközpontú társadalom igényeinek megfelelő szakmai tudás elsajátítására. Ezek birtokában képesek lesznek bízni magukban és saját sorsuk alakítójává válhatnak.